Nage-no-kata - Judo School Randori

Randori Krommenie
Ga naar de inhoud
Nage-no-kata
Te-waza
Uki-Otoshi
Ippon-seoi-nage
Kata-guruma
Koshi-waza
Uki-goshi
Haraï-goshi
Tsuri-komi-goshi
Ashi-waza
Okuri-ashi-baraï
Sasar-tsuri-komi-ashi
Uchi-mata
Ma-sutemi-waza
Tomoe-nage
Ura-nage
Sumi-gaeshi
Yoko-sutemi-waza
Yoko-gake
Yoko-guruma
Uki-waza
Judo School Randori © designed by m-d-g
Terug naar de inhoud