Gonosen-no-kata - Judo School Randori

Randori Krommenie
Ga naar de inhoud
Gonosen-no-kata
O-soto-gari/O-soto-gari
Hiza-guruma/Hiza-guruma
O-uchi-gari/O-uchi-gaeshi
De-ashi-baraï/Tsubame-gaeshi
Ko-soto-gake/Tai-otoshi
Ko-uchi-gari/Sasae-tsuri-komi-ashi
Kubi-nage/Ushiro-goshi
Koshi-guruma/Uki-goshi
Hane-goshi/Hane-goshi-gaeshi
Haraï-goshi/Utsuri-goshi
Uchi-mata/Te-guruma
Ippon-seoi-nage/Sumi-gaeshi
Judo School Randori © designed by m-d-g
Terug naar de inhoud